Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Enova lanserte 1. september 2016, ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler. Disse vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått i utarbeidelsen.

For leieprosesser med profesjonell bistand lanseres det en veileder for valg av ambisjonsnivå og konkretisering av tilhørende funksjonskrav. Fra denne veilederen kan leietagerrådgivere ta ut tekster som de kan benytte i sine skreddersydde kravspesifikasjoner. For utleieprosesser uten bruk av leietakerrådgivere lanserer vi  to standarddokumenter som kan benyttes direkte. Det er en for nye/totalrehabiliterte lokaler og en for tilpassede, eksisterende lokaler.

Vi lanserer nå versjon 1.0 av denne kravspesifikasjonen. Versjon 2.0 er planlagt utgitt primo 2017. Dersom du har innspill tar vi gjerne imot dette på post@byggalliansen.no.

Trykk her for nærmere informasjon om vårt prosjektarbeid med standard kravspesifikasjon. Her kan du også laste ned veilederen og standardene.

 

Temamøte 2. september

2. september ble standardene presentert ved et åpent møte i Næringslivets hus. Her kan du se foredragene og de innspill som kom fra deltagerne:

Hvordan ser optimale kontorlokaler ut etter det grønne skiftet?

Tanker basert på Eiendomssektorens veikart mot 2050

Bruk av miljøsertifisering som kravspesifikasjon

Mal for kravspesifikasjoner

Gjennomgang av malen med eksempler på hvordan den kan brukes

Hvordan en liten leietaker kan ha nytte av denne malen 

Hvordan en innleiemegler kan ha nytte av en mal for kravspesifikasjoner

Enova kan bidra ved energieffektiv oppgradering av lokaler

Spørsmål og diskusjon