logo til Norsk Eiendom og Forum for næringsmeglere med tekst rundt

20. november lanserte Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere dokumentet Prosessveileder for søkeprosesser ved et frokostmøte i Næringslivets Hus.

– For å sikre at veilederen blir brukt, anbefaler vi alle leietakerrådgivere å stemple sine dokumenter med merket som viser at de følger veilederen. Og samtidig må alle gårdeiere kreve at det benyttes rådgivere som bruker merket i søkeprosessene, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom som har vært prosjektleder for veilederen.

Gruppebilde av prosjektgruppen
Bak veilederen står Forum for Næringsmeglere og Norsk Eiendom. I prosjektgruppen har følgende personer deltatt: Fra ventre: Christian Geelmuyden, Höegh Eiendom, Trond Aslaksen, Akershus Eiendom, Nora Brinchmann, Malling & Co, Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder), Eirik Yttervik, NCC Property Development, Anders Solaas, Cushman & Wakefield og Jørn Skovly, DNB Næringsmegling. Henning Sørlie, Anthon B Nilsen, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Prosessveilederen er utarbeidet etter et initiativ fra Norsk Eiendom. Bakgrunnen for initiativet var en anbefaling fra bransjen om at en prosessveileder for søkeprosesser basert på beste praksis, vil bidra til forutsigbarhet og effektivitet for alle involverte parter.

Hensikten med prosessveilederen er å ha en omforent beskrivelse og forståelse i bransjen for hvordan søkeprosesser med leietakerrådgiver bør gjennomføres. Veilederen dekker alle faser fra behov melder seg hos en kunde til signert kontrakt.

Prosessveilederen beskriver trinn for trinn hele prosessen. For hvert trinn er det beskrevet viktige elementer og tips til de tre involverte aktørene; gårdeier, leietakerrådgiver og kunde. Gårdeier kan i denne sammenheng være representert også gjennom utleiemegler eller andre samarbeids­partnere. Innholdet i veilederen er på et relativt kortfattet og stikkordsmessig nivå og forutsetter at gårdeier og leietakerrådgiver har god kunnskap og forståelse for slike søkeprosesser.

Vi har også utarbeidet en kort rapport om prosjektarbeidet og hvordan bruke veilederen.