EUs nye personvernregler (GDPR) stiller strenge krav til alle som håndterer personvernopplysninger. Norsk Eiendom har utarbeidet denne veilederen for å gi en forståelse av hvilke plikter og krav som gjelder for eiendomsbransjen.

For det første stilles det krav til bedriftens eget internkontrollsystem om å dokumentere hvordan personopplysninger der håndteres. Videre vil det på områder som kundeoppfølging, adgangskontroll i bygg og mannskapslister på byggeplass være nødvendig å dokumentere hvordan personopplysninger i disse aktivitetene håndteres.

Vi har også fått utarbeidet ulike maler for nødvendige avtaler som følger av forpliktelsene. De ligger tilgjengelige for nedlastning på siden for leiekontrakter.

Forsiden av veilederen GDPR for eiendomsselskaper