Denne uken førte bestikkelsene i en rekke av Drammens byggesaker til den tredje fengselsdommen så langt, skriver NRK.no i en artikkel 22. juni

Korrupsjon av enhver art er selvsagt totalt forkastelig. I Norge er etableringsterskelen for å drive eiendomsutvikling svært lav. Det betyr at de med lav kompetanse – og av og til lav moral – sverter det store flertall av svært seriøse og kompetente utbyggere. Korrupsjonsjeger Henrik Dagestad frykter at det vi ser i Drammen bare er toppen av isfjellet. I en slik utvikling vil Norsk Eiendom på våre medlemmers vegne holde seriøsitetsfanen svært høyt. Og vi er trygge på at det ikke finnes medlemmer av foreningen i det omtalte isfjellet, noe som i så fall ville føre til ekskludering.

Foto Harald Inderhaug, NRK.