Styrelederskifte og nye krefter

Eiendomsbransjen er i stadig utvikling. Norsk Eiendom må derfor kombinere stødig styring med stadig fornyelse for å være en pådriver for bransjen.

Generalforsamlingen vår sluttet seg til styrets ambisiøse mål hva gjelder arbeidet med få gjennomslag for bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for bransjen. Evalueringen av 2020 viser en betydelig økning i antall saker vi har brakt frem for nasjonale myndigheter og skapt oppmerksomhet om i både tradisjonelle og sosiale medier. Foreningen har befestet sin stilling som en seriøs medspiller i saker som omhandler eiendomsbransjen og vi inviteres i økende grad inn i ulike samarbeid.

Det nye styret understreker vårt brede og nasjonale nedslagsfelt. Vi har lenge hatt styremedlemmer fra Bergen, men nå forsterkes regionrepresentasjonen med et styremedlem fra Tromsø. Jeg håper dette kan bidra til økt oppmerksomhet om foreningen i større deler av landet. Vi både ønsker og trenger medlemsvekst for å kunne holde det høye aktivitetsnivået vi ser for oss fremover.

For å sikre økt gjennomslag og aktivitet styrker vi fom 1. mai vår kapasitet og kompetanse med en ny advokat/juridisk fagsjef. For foreningen blir det en styrke i det daglige arbeidet med både lovarbeid, skatt, mva og kontraktsrelaterte spørsmål. Videre gir det oss en økt mulighet til å jobbe med flere prosjekter som kan munne ut i veiledere og rapporter som medlemmene kan benytte seg av.

Foreningens metodikk med kunnskapsbaserte anbefalinger gjennom rapporter og veiledninger, gir oss en unik mulighet til å levere gode forslag som kan skape både regelendringer og bransjestandarder. Dette skal vi fortsette med. En av de nye spennende prosjektene vi skal jobbe med i år er ESG-/bærekraftrapportering.

Mange av sakene vi jobber med tar år å få gjennomslag for. Men så lenge vi jobber kunnskapsbasert og er villige til å se på kommuner og myndigheter som både kunder og medspillere, så tar vi stadig nye skritt i riktig retning.

At foreningen dekker hele eiendomsbransjen, fra de store eiendomsselskapene til utviklere, forvaltere og rådgivere gir oss også en tyngde i vårt påvirkningsarbeid. Vi har også medlemmer i hele landet. Selv om hovedtyngden av medlemsmassen holder til i Oslo-regionen er vi store i vest og øker i både sør og nord.

En generalforsamling handler både om å gjøre opp regnskap for året før samt stake ut kurs for veien videre med nye krefter. Etter 7 år i styret, 5 av dem som leder, har foreningen takket av Øystein Thorup, adm dir i Avantor, som styreleder. Øystein fortsatte et år på overtid for å sikre en god overgang til ny direktør i fjor. For meg som ny, var det godt å vite at jeg kunne lene meg på en erfaren styreleder. Det kom godt med når man midt i en pandemi kommer inn i ny jobb og rolle.

Nå er stafettpinnen gitt videre til Stig Bech, partner i Wiersholm. Jeg ser frem til godt samarbeid med både ham og resten av nye styret. Vi har mange prosjekter i gang som dekker hele spennet fra økonomisk til sosial bærekraft. Fra digital eiendomshandel til boligmangfold. Arbeidet med bransjeutvikling og næringspolitisk arbeid fortsetter med forsterket kraft. Vi vil stå på for å gjøre din hverdag enklere.

Tone Tellevik Dahl

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00

Les flere ledere