Leder april 2022

Standard leiekontrakt – noe fast i en urolig tid 

Det er nå gått over to måneder siden Russland gikk til krig i Ukraina. Verdenssamfunnet har reagert med viktige og kraftige sanksjoner, hvis følger får selv utfordringene vi hadde under pandemien til å virke små.   

Man kunne håpet at de første sjokkeffektene av sanksjonene knyttet til kraftig prisvekst og leveranseutfordringer skulle svekkes noe med tiden, men det har nok gått for kort tid enda til at alle ledd i verdikjeden har funnet andre måter å løse behovene på.  

Foreningen bruker mye på å veilede våre medlemmer om hvordan bransjen bør forholde seg til inngåtte og nye kontrakter. Det er godt å se at vår dedikerte nettside knyttet til Ukrainaspørsmål er mye brukt og at vi får gode tilbake­meldinger på våre notater som dere finner der.  

Nye standardmaler for leiekontrakter

I slike urolige tider er det godt å ha noe som er fast og som har stått seg godt over tid. I år er det 19 år siden Huseiernes Landsforbund, Foreningen Næringseiendom og Forum for Næringsmeglere publiserte en ny standard leiekontrakt for utleie av næringslokaler. Enkelte stemmer hevdet den gang at det var lite sannsynlig at en standardkontrakt utarbeidet av bransjeorga­nisasjoner ville få noen trendsettende gjennomslagskraft. Vel, de tok heldigvis feil. 

I dag ser vi at våre standard leieavtaler for næringsforhold har befestet seg som bransjestandarder. Dette er kontraktsmalene som «alle» benytter. Men for at alle skal fortsette å bruke dem, er vi avhengig av at de til enhver tid oppleves som oppdaterte, relevante og balanserte, både for utleiersiden og leietaker­siden. Bare på den måten kan malenes posisjon bestå som den alle går til når leiekontrakter skal inngås. 

Avtalemalene revideres cirka hvert tredje år. Denne vinteren er alle avtalemalene gjennomgått, og nye er utarbeidet. Arbeidet baserte seg på endringer gjort i relevant lovverk, innspill fra medlemmene og aktører som bruker kontraktene. For første gang har vi også hatt en relativt stor høringsrunde, utover de respektive styrer. Dette har gitt arbeidsgruppen viktige innspill, som jeg mener vil bidra til forsterket oppslutning rundt våre maler.  

Ut over mindre justeringer er det temaene miljø, rett til å benytte stordata, behovet for å forebygge korrupsjon og hvitvasking, og egen standardmal for utleie av kjøpesenterlokaler som har fått mest oppmerksomhet. Noen nye vedlegg er også utarbeidet. Neste uke, 5. mai, blir det felles lansering av de reviderte avtalemalene. Våre medlemmer er hjertelig velkommen til å delta på lanseringen, og vi håper så mange som mulig benytter anledningen til å møte kjente og nye fjes i eiendomsbransjen. Det blir også mulig å følge lanseringen digitalt.  

En organisasjon i endring, men noe er fast

Foreningen er i stadig utvikling. Medlemsmassen øker jevnt og trutt, vi har økt synlighet, noe som igjen skaper økt aktivitet med foredrag, kurs og dialog og samarbeid med både myndigheter og andre samarbeidspartnere. Administrasjonen har gått fra å være tre personer i 2019, til dagens seks – og siden 2020 er det omtrent bare nye fjes. Vi har ansatt en advokat og vi har fått ansatt prosjektleder for boligutleie.  

Foreningen har som mål å besøke flere steder i Norge i løpet av de neste månedene. Da håper vi å kunne møte mange av våre medlemmer og samtidig få innblikk i flere spennende prosjekter. I juni planlegger vi egne medlemsmøter i Bergen og Tromsø – og er godt i gang med å forberede interessante fagprogram. For de av dere som har tilhørighet i disse regionene, er det bare å melde seg på allerede i dag. Ta gjerne også kontakt med oss om dere ønsker medlemsbesøk. 

I går avholdt vi generalforsamling hvor alle som var på valg i styret fikk fornyet tillit. For meg som daglig leder er det godt å kunne ha den kontinuiteten i styret, i en tid hvor administrasjonen har gjennomgått store endringer. Som tidligere nevnt: I en tid hvor det er store endringer, er det godt at noe står fast. Gratulerer med gjenvalg til de styremedlemmene som var på valg. Sammen med Stig Bech som fortsatt styreleder og resten av styret skal vi jobbe ufortrødent videre med næringspolitikk, bransjeutvikling og god medlemsservice, til det beste for bransjen.  

Tone Tellevik Dahl er administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Les flere ledere

2022-04-28T09:33:18+02:0028. april 2022|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top