Hvem skal vi danse med etter valget?

Fra sløve sommerdager gikk vi rett over til en svært hektisk og givende uke for Norsk Eiendom under Arendalsuka. I år samlet 33 bransjepartnere seg sammen under overskriften Bygg Arena Arendal. Med egne lokaler midt på torget og et fullspekket program fra morgen til kveld i tre dager, fikk vi god oppmerksomhet rundt bransjens arbeid med miljømessig og sosial bærekraft.

Bransjetreff under sørlandsidyll

Norsk Eiendom var temaansvarlig for sosial bærekraft. Vi ledet og deltok i panelsamtaler om stedsutvikling, folkehelse, boligkvalitet, veier inn i boligmarkedet, fremtidens kontor, småbyenes status etter korona, produktivitet, kostnadsutvikling og litt til.

Det er tidvis utfordrende å orientere seg i vrimmelen av folk og debatter under Arendalsuka. Det er da gledelig at mange, særlig politikere og forskningsmiljøene, la merke til og berømmet at bransjen klarte å samle seg om Bygg Arena Arendal.

Erfaringene med konseptet Bygg Arena Arendal ga mersmak for oss og partnerbedriftene. Vi i styringsgruppen begynner forberedelsene til neste års samling i Arendal om bare få uker, og jeg håper enda flere medlemsbedrifter vil melde seg på som partnere.

Hva gjør valgvinneren?

Arendalsuka er et sted for å dele og få ny kunnskap, samt møte og utfordre politikere. I disse dager ligger det ute flere lovforslag på høring som foreningen i lang tid har har jobbet med for å få gjennomslag for.

Det blir dermed svært spennende å se hvilke politikere som kommer inn i Storting og regjering etter valget, og ikke minst om forslagene som foreningen har jobbet for blir fastholdt eller endret av en eventuell ny regjering.

Dagens skattelov begrenser i praksis andelen «leie til eie»-boliger i et boligselskap til 15 prosent. Norsk Eiendom har bedt om at dette endres til 30 prosent. Dette vil gi flere en ny vei inn i boligmarkedet. Regjeringen har støttet forslaget og lovforslaget er ute på høring i disse dager. Vi håper også nytt Storting ser viktigheten av denne lovendringen.

I mange år har foreningen jobbet for økt forutsigbarhet i plansaker. Særlig handler dette om en klargjøring og tydeliggjøring av både innhold og omfang av utbyggingsavtaler. I min leder i nyhetsbrevet i mai fortalte jeg om hva Norsk Eiendom har gjort overfor myndighetene etter at dommene i Selvaag- og Entrasakene ble rettskraftige.

Norsk Eiendom har i flere år pekt på sonedelt fastpris, eller strøkspris, som et virkemiddel for å skape økt forutsigbarhet for begge parter. Dette forslaget er nå en del av regjeringens forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Dette er et viktig gjennomslag for bransjen, men hvordan vil dette bli behandlet av en ny statsråd?

Endringen handler ikke bare om bransjens behov. Kommunene selv burde være motivert for endring. Et enklere regelverk og kjente satser for utbyggingsbidrag vil øke effektiviteten i kommunenes plansaksbehandling og dermed få frem flere reguleringsplaner til vedtak. Det vil gi kommunene større kapasitet til å jobbe med kvaliteten i prosjektene. Kompetansen knyttet til prosjektøkonomi vil bli bedre, og vi vil få en økt likebehandling på tvers av kommunene.

Veien fremover

Det som er sikkert er at vi fortsetter med kunnskapsbasert formidling om fordelene med lovforslagene, uavhengig av hvilke politikere som får ansvar for å følge opp disse prosessene. Vi skal fortsette å gjøre deres hverdag enklere.

Uavhengig av hvordan den politiske sammensetningen på Storting og regjering måtte bli etter høstens valg, så er jeg glad for at landet nå nærmer seg fullvaksinert. Det betyr økt mulighet for å møtes.

En ny spørreundersøkelse viser at medlemmene savner flere nettverkssamlinger som kobler fag med det sosiale. Det er derfor gledelig at Citykonferansen går av stabelen neste torsdag. Høstmøtet i oktober avholdes fysisk i Entra sitt prisbelønte sirkulære bygg i Kristian Augusts gate og flere av våre fagmøter vil også gi mulighet til å bli bedre kjent med bransjekollegaer.

Jeg ser frem til en aktiv høst hvor vi igjen kan møtes, og hvor vi sammen strekker oss mot økt forutsigbarhet, bedre løsninger og en bærekraftig bransje.

Tone Tellevik Dahl

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00

Les flere ledere