Leder januar 2021

Selv om det ikke var overraskende, så var ikke sosial nedstenging, skjenkestopp landet over og strengere krav til hjemmekontorbruk det vi hadde håpet på rett etter julefeiren. 

For deler av bransjen ble regjeringens beskjed om antallsbegrensning for kjøpesentrene også en brå start på året. Mange ble også overrasket av at Finanstilsynet påførte bransjen dyrere lån med et pennestrøk rett før jul. På vegne av bransjen var og er Norsk Eiendom beredt til å være deres talerør.

Trygg handel gjennom alle smittebølger

I høst utarbeidet vi sammen med NHO Service og Handel råd for en trygg julehandel. Rett før jul startet en hurtigarbeidende standardiseringskomite i Standard Norge hvor jeg og flere medlemmer lagde en bransjestandard for smittevern på kjøpesentre og næringsbygg – sett fra gårdeiers perspektiv.

I standarden listes opp tiltak bransjen allerede gjør, og ledelsens ansvar for kapasitetsoversikt, løsninger for å regulere tilstrømning, organisering av køer mm. blir tydeliggjort. Da regjeringen varslet mulig forskriftsfesting av antallsbegrensning i butikk og kjøpesenter, ba vi umiddelbart om møte med helsemyndighetene.

Det har vært en del meninger om hvordan bransjer samarbeider og prøver å påvirke myndighetene hva gjelder smitteverntiltakene. Jeg mener det er helt avgjørende at myndighetene ikke fatter beslutninger uten å samarbeide med de berørte. God dialog gir både innsikt, nye ideer og avsjekk på mulige effekter. Vi kommer ikke igjennom pandemien uten å gjøre dette sammen.

Full nedstenging av kjøpesentrene, slik Danmark har gjort, er det ingen som ønsker. I møte med myndighetene var vi tydelige på at gjeldende rundskriv, veiledere og den nye bransjestandarden  fungerer godt.

Jeg vil gi ros til helsemyndighetene som viste forståelse og stor enighet i at en forskriftsfesting av antall kunder på kjøpesenter ikke var veien å gå. De har sett at bransjen selv har gjort en stor innsats og gjort nye grep i vinter knyttet til trygg handel. Det viser hvor viktig bransjens ansvarlighet er, for hvilke rammevilkår vi får gjennomslag for.

Med ny smittevernstandard, som lanseres til uken, har vi nok et verktøy for godt smittevern og for at vi kan holde hjulene i gang.

Kapitalkrav til finansiering av eiendomsutvikling

En annen del av vår bransje som trenger å holde hjulene i gang er  eiendomsutvikling. Mens alle var i ferd med å gå inn i juledvalen sendte Finanstilsynet ut et rundskriv om bankenes kapitalkrav for høyrisikoengasjementer.

Uten å tilpasse nye EU-regler til norske forhold, hadde Finanstilsynet med et pennestrøk gjort bygging av nye boliger dyrere, gjennom å øke egenkapitalkravet fra 100 til 150 %. Det er dårlig nytt for alle som håper at økt boligbygging skal dempe prisveksten og gjøre det lettere for folk å få en fot innafor boligmarkedet.

Norsk Eiendom fikk på plass et hastemøte med en statssekretær i finansdepartementet, samarbeidet tett med Finans Norge og gikk i debatt med Finanstilsynets direktør i ulike nasjonale medier. Videre har vi fått flere stortingspolitikere til å stille spørsmål til finansministeren som vi håper kan bidra til korrigering av tilsynets tolkning.

I norske boligprosjekter kreves det typisk forhåndssalg av 40-60 prosent av enhetene i et nytt bygg før bygging igangsettes. Boligkjøpere betaler typisk 10 prosent av kjøpet ved kontraktsinngåelse. Utbygger vil ha et finansieringsbehov for tomtekjøpet og under byggeperioden. Dette lånet betales tilbake når kjøperne får levert leiligheten og betaler ned lånet de allerede har fått tilsagn om på kjøpstidspunktet.

Å vurdere lån til eiendomsutvikling som høyrisikoengasjementer, er drøyt. I motsetning til hva vi så i for eksempel Irland og Spania før finanskrisen, har Norge strenge krav til forhåndssalg. Hovedbudskapet fra oss overfor myndighetene har vært at salgskontrakter må få samme status som ferdigattest, når risiko skal vurderes av bankene.

Det er for tidlig å si hvordan saken lander, men Norsk Eiendom følger med.

Et aktivt 2021

Selv om pandemien preger noe av foreningens arbeid, så har vi en ambisiøs handlingsplan for 2021 som er fullspekket med næringspolitiske fremstøt og prosjekter som skal gjøre deres hverdag enklere. Etter påske får vi utvidet vår stab på kontoret med en advokat, og dermed er vi godt skodd til høy aktivitet.

I 2021 legger regjeringen frem flere planer og strategier knyttet til bærekraft og det er valgår. Vårt påvirkningsarbeid vil derfor være preget av å få gjennomslag for viktige bransjesaker innen økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Vi har flere bransjeutviklingsprosjekt med tilhørende webinarer. Til høsten skal vi revidere våre standardkontrakter. Vi håper også at medlemsbesøk og fysiske medlemsmøter igjen blir mulig ut over våren.

Alt ligger med andre ord til rette for nok et aktivt og innholdsrikt år for vår forening og for bransjen.

Tone Tellevik Dahl

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00

Les flere ledere