Vi trenger bedre krisepakker og en trygg julehandel

Leder november 2020

Den andre koronabølgen er her. Smitteutbruddene som dukket opp rundt om i landet etter sommeren, har gått over i en jevn og kraftig vekst i smitte. Regjeringen har gjeninnført svært strenge regler og i storbyene har man gått enda sterkere til verks. Vi er i en sosial nedstenging.

I vår ble det snakket om en ny smittebølge til høsten, men som vi kanskje ikke trodde helt på. Nå er maratonet et faktum, det er langt igjen og vi har nettopp fått en fersk krisepakke.

Krisepakker

Ingen bransjer blir uberørt av høstens nasjonale og lokale smittevernreglene. Heller ikke eiendomsbransjen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til kontormarkedet. Etter en kraftig prisoppgang gjennom vår og sommer på boligmarkedet, ser vi at prisene nå flater ut/går litt ned og nyboligsalget faller kraftig.

Skjenkestopp og avstandsregler berører mange leietakere. I storbyene stenger mange restauranter som hadde sett frem til å hente inn tap denne julebordsesongen.

Den økonomiske effekten kan bli langvarig. Skal vi unngå langvarig høy arbeidsledighet, lav utbyggingsfart og tomme lokaler, må kompensasjonsordningene være gode nok. Regjeringens forslag til ny pakke trengte etter Norsk Eiendoms vurdering noen justeringer.

Vi fremmet derfor en rekke krav til forbedringer til dem som forhandlet på Stortinget. Mandag kveld ble det enighet mellom de borgerlige partiene, og vi er svært glade for at flere av våre krav er innfridd. Blant de viktigste vil vi nevne følgende:

  • Taket for hva man kan få i måneden heves til 80 millioner per konsern. Dette er særlig viktig for hoteller og andre større bedrifter, som våre medlemmer har som leietakere. Dette kravet er nå en del av enigheten på Stortinget.
  • Kompensasjonsgraden må økes til minst 80%. Myndighetspålagte smitteverntiltak gjør drift vanskelig/umulig for mange leietakere. Vi er tilbake der vi var i mars. Bedriftenes situasjon er ikke blitt lettere. Enigheten på Stortinget øker kompensasjonsgraden fra 60 til 70% i september og oktober, øker videre til 85% resten av året og 80% i januar og februar.

Vi tror det vil komme flere justeringer på nyåret, og da håper vi at politikerne tar med våre krav som ikke er innfridd i denne runden. Det er blant annet:

  • Kompensasjon for lønn ved bemanning for å ivareta smittevern. Dette gjelder særlig kjøpesentre og større bygg som må øke bemanningen kraftig knyttet til renhold og vakthold.
  • Fjerne skillet mellom bedrifter som får et statlig pålegg om stengning og ikke. Helsemyndighetene har vært tydelige på at smittevernreglene må skreddersys ut fra situasjonen i de ulike kommunene. Derfor bør også kommunale pålegg være grunn nok til å kvalifisere for kompensasjonsordningen.
  • «Faste uunngåelige kostnader» må utvides til å omfatte avskrivninger av driftsmidler. 

Vi er glade for endringene i kompensasjonsordningen som kom mandag kveld. Vi er eiendomsbransjens viktigste talerør og ettersom pandemien langt fra er over vil vi fortsette å følge nøye med hvordan de nye ordningene påvirker vår bransje fremover.

Trygg julehandel

Mens politikerne forhandler går handelen inn i julemodus. Hva vil skje med julehandelen?

I Danmark er kjøpesentrene stengt. Dette må vi unngå i Norge. Derfor har Norske Eiendom, NHO Service og Handel og noen av de store kjøpesentereierne gått sammen om å utarbeide et felles budskap rundt trygg julehandel. Dette arbeidet vil også gagne våre medlemmer som leier ut til enkeltbutikker.

Norsk Eiendom er opptatt av å vise myndigheter og kunder at vår bransje gjør det vi kan for godt smittevern. Det er krevende å henge med på alle endringene som skjer i smittevernforskriftene nasjonalt og fra kommune til kommune.

Da må vi sammen gjøre det enklere for gårdeier, leietaker og forbruker. Vi vil gjøre det vi kan for å forhindre full nedstenging.

Som bransje lover vi å følge forskriftene for smittevern. Vi skal sikre at det er ekstra renhold og at det tilbys antibac. Vi skal minne kunder om smittevernpåbudene med god informasjon.

Det bør være tydelig merking for avstand og gangretning særlig for kjøpesentre. Vi må i fellesskap med leietaker passe på antall kunder. Vakter må veilede kundene når det blir for tett.

Informasjon om når det er rolige perioder med få kunder må også være lett tilgjengelig. Flere kjøpesentre har eksempelvis innført egne åpningstider for sårbare grupper.

Sammen med våre leietakere må vi sørge for at retningslinjene følges, i fellesområder og inne i butikkene.

Vår bransje må bidra til å minne leietakernes kunder på hvordan de kan bidra. Å holde avstand, holde seg hjemme hvis man har symptomer, planlegge handelen, bruke hele åpningstiden og gjerne handle for andre er bare noen eksempler.

Formålet med kampanjen er å sikre en trygg julehandel. Vi skal trygge både leietakere og kunder som kommer til våre handelsbygg. Samtidig viser vi myndighetene at nedstenging ikke vil være nødvendig. Både som byggeiere og kunder ønsker jeg dere en trygg førjulstid og handel.

Tone Tellevik Dahl

Les flere ledere

Les flere ledere

2020-12-09T10:47:06+01:0016. november 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top