Leder nyhetsbrev januar 2017

Begrepet digitalisering har hengt med oss så lenge og er brukt så ofte og i så mange sammenhenger at vi kanskje ikke helt vet hva vi legger i begrepet.  Selvsagt er hverdagen vår digital. Digitale duppedingser av ulikt slag er aldri lenger unna oss enn en armlengde. Hvordan skulle vi klart oss uten mobiltelefon og PC?

Dette er bare toppen av et isfjell av bits og bytes som gjør hverdagen vår enklere. Få av oss har oversikt, men alle ser at utviklingen har vært gjennomgripende. Det er vanskelig å tenke seg at verden kan fungere langs de manuelle og analoge prosessene mange av oss har vokst opp med.

Likevel har jeg en følelse av at vi har en lang vei å gå i bygge- og eiendomsbransjen. Det er forresten ikke bare en følelse.

Se for deg livsløpet til et bygg. Du tegner noen skisser på en serviett. Du legger noen tall inn i et regneark. Arkitekten DAK’er en flott modell du får en leietager til å bite på. Idéen må konsekvensutredes av en spesialist. En reguleringsarkitekt lager en plan. Nye utredninger av stadig nye rådgivere. Kommunens planavdeling og politiske apparat skriver og skriver. Du er kanskje så heldig at du får vedtatt en plan etter noen år. Nå er tiden inne til å etablere en BIM-modell for ditt gryende prosjekt. Modeller bygges i både digital og analog variant. Anbudsbeskrivelser, byggesøknader, konsesjoner, juridiske betraktninger. Tilbud og kontrakt. Bygging og kontroll. Dokumentasjon og arkivering. Lete og noen ganger finne. Prøvedrift og overlevering. Innvielsesfest og reklamasjoner. Vedlikehold og reparasjon. Ombygging, påbygg og tilbygg. Kjøp og salg. Due diligence og refinansiering. Riving og sanering.

Hvor mange IT-systemer trengs for å håndtere livsløpet til et bygg? Hvor mange ganger trenger man å punche inn byggets adresse, gårds- og bruksnummer, viftekapasitet og leieareal? Hvor mange personer er involvert for at et bygg skal kunne bygges og tjene sin verdiskapende hensikt? Hvor mye tid bruker vi på papirflytting? Selv om vi innbiller oss at vi lever papirløst, blir det ikke noe bedre om vi driver med filflytting. Det ligger lite verdiskapning i å flytte på informasjon!

Når jeg gaper over hele livsløpet til et bygg, forserer jeg utallige generasjoner av IT-systemer. Det er rett og slett fordi et bygg er ment å skulle leve i hundre år og et IT-system varer fra ett til ti år. Jeg kan ikke fri meg fra tanken om at vi har et enormt effektiviseringspotensial ved å digitalisere flere av prosessene våre etter en helhetlig plan. Jeg tror at vi som byggherrer og bestillere må engasjere oss i dette. Jeg mottar gjerne små og store innspill som kan hjelpe oss over noen terskler vi inntil nå ikke har mestret. Kan du hjelpe meg?

Thor Olaf Askjer