Truer hjemmekontor eiendomsbransjen?

Leder september 2020

Det har vært skrevet en del om hjemmekontor. Noen er kanskje litt lei, men som forening må vi fortsatt delta i debatten og sørge for at den er så kunnskapsbasert som mulig. Nå ser vi konturene av en ny normal i arbeidslivet. Både bransjen og Norsk Eiendom må være proaktive i møte med slike endringer. 

Det kan tenkes at økt hjemmekontorbruk vil føre til lavere behov for kontorlokaler. På den annen side kan man få økt behov for kontorlokaler grunnet tilrettelegging av arbeidsformer som ikke lar seg gjennomføre like enkelt digitalt. Det kan også tenkes at kontorarealet må opprettholdes eller økes av smittevernhensyn.

Denne høsten produseres det små og store undersøkelser knyttet til forventningene til kontormarkedet. Hvor ofte vil man jobbe hjemmefra, hvor mange kvadratmeter bør man beregne per ansatt fremover mv. Foreløpig er funnene noe sprikende, og vitner om mye usikkerhet i bransjen.

Norsk Eiendom ønsker derfor til å gjøre en større analyse av undersøkelser og funn fra inn- og utland, for å bedre bransjens kunnskapsgrunnlag. Målet er å komme med anbefalinger og råd til både myndigheter og bransje.

Det er ikke nytt at folk har hjemmekontor. Det nye er at betydelig flere trolig vil jobbe mer hjemmefra. Samtidig må vi ikke gå i fella og tro at hjemmekontor er det som løser smitteutfordringene. Det er nok riktig at de største åpne kontorlandskap må endres, men ellers er både cellekontorer og de fleste kontorfelleskap av mindre størrelse godt designet til å sikre både 1 og 2 meters avstand.

Jevnt over ser vi at næringsbygg står seg godt hva gjelder smittevern. Bransjens produkt til samfunnet er trygge og gode arbeidsplasser, som med mindre grep kan gjøres pandemivennlige. Den største utfordringen en del bygg har i dag er trange heiser og store nok møterom til 20-40 personer med koronameteren ivaretatt. Samtidig har mange bygg allerede i dag gode samarbeidsområder, hvor små grupper kan jobbe kreativt og være sosiale i løpet av arbeidsdagen, på avstand.

Under pandemien har Norsk Eiendom laget veiledere og kontraktstekster som skal hjelpe våre medlemmer. En av de nyeste er en mal for veiledning for arbeidsplasser. Den hjelper ledere og HR-avdelinger med å gi enkel og kortfattet informasjon til ansatte om regler vedrørende arbeidstid, hjemmekontor, mistanke om smitte, barn i barnehage, karantene, reise, arrangementer og møter og mye mer.

Noen undersøkelser viser at produktiviteten generelt blir lavere jo lenger arbeidstakeren er på hjemmekontor. Hvis dagens unntakstilstand blir langvarig, må vi spørre oss om vi har råd til å ikke la folk dra på jobb. Hvis produktiviteten synker over tid taper hele samfunnet.

Jeg er derfor opptatt av at myndigheter, parter og bransjen ikke må tror at det kun er hjemmekontor vi skal legge til rette for fremover. Da gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Det er ved fysisk oppmøte at de gode samtalene føres, og verdiskapingen skjer.

Vi må anerkjenne viktigheten av arbeidsplassene og hva jobbfelleskapet har å si for produktivitet, arbeidsmiljø, psykisk helse, innovasjon og utvikling. Dette må også partene i arbeidslivet tenke på når de nå diskuterer hvilke plikter og rettigheter man har på hjemmekontor. Ansatte har også rett til å være en del av et arbeidsfelleskap og komme seg trygt til og fra arbeidsplassen.

Alle kan ikke gå eller sykle til jobb. Økt biltrafikk og lange køer er hverken bærekraftig eller samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi trenger at kollektivtrafikken bidrar til å løse arbeidslivets behov for at ansatte kommer seg trygt til og fra jobb.

Det er likevel bra at terskelen blir lavere for å ha hjemmekontor, enkelte dager, eller deler av dagene. For arbeidsgiverne kreves en ny type ledelseskultur for å gjøre hjemmekontorbruk mest mulig effektivt, samtidig ser vi at kontorutstyrsbudsjettene trolig må øke. Diskusjonen om arbeidslivet post-korona må sikre at vi kan være produktive, kreative og innovative på våre arbeidsplasser.

Dagens og fremtidens næringsbygg må være helsefremmende. Samfunnet vil fortsatt ha et stort behov for bygningsmiljøene bransjen skaper og drifter. Norsk Eiendom vil sammen med bransjen samle inn kunnskap og finne veien videre for næringseiendom. Utformingen av bygg og lokaler vil påvirkes av vår pandemierfaring, men at folk trenger en arbeidsplass å gå til og å høre til, det må vi ikke tvile på.

Tone Tellevik Dahl

Les flere ledere

2020-11-04T12:42:47+01:0016. september 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top