Leder september 2021

Fritt vilt eller forutsigbarhet med politisk skifte?

Meningsmålingene fikk rett. Velgerne har talt. Det blir regjeringsskifte. Vi vet ikke hvor mange partier som går i regjering, men vi kjenner flertallet på Stortinget. Basert på disse partiers partiprogram har jeg klare forventninger til den nye regjeringen.

Hva må gjøres først?

Jeg forventer blant annet at de styrker arbeidet rettet mot Norges største fastlandsnæring  som også er den skjulte utslippskjempen. Vi skal gjøre vårt for å få omstilt bransjen, men vi trenger regjeringen med på laget. En rask avklaring om EUs grønne regelverk, taksonomien, blir avgjørende. Det samme gjør en mer framoverlent politikk som gjør det mer lønnsomt velge de bærekraftige løsningene.

Vi har for eksempel lenge bedt om et avgiftssystem som gjør det mer lønnsomt å bevare og gjenbruke enn å rive. Dagens dokumentavgift gjør riving til det mest lønnsomme alternativet,  men når vi vet at stål og betong er klimaverstinger, er dette en svært uklok innretning på avgiftssystemet. Den bør derfor fjernes.

Jeg håper også en ny regjering vil bidra til økt seriøsitet og ansvarlighet når det kommer til byggkvalitet. Byggkvalitetutvalgets rapport og den påfølgende høringen brakte mange gode og konkrete forslag inn i debatten. Disse bør realiseres raskt. Jeg håper blant annet at regjeringen vil få på plass et byggskaderegister, som vil gagne boligkjøper, bestiller og styrke konkurranseevnen til de seriøse leverandørene.

At bolig blir et viktig tema for en ny regjering hersker det lite tvil. Om vi får en boligminister, eller en eventuell bygg- og boligminister er imidlertid foreløpig uklart. Jeg er uansett opptatt av at bygg- og eiendomsbransjen får en tydeligere plass og tilhørighet i et departement hvor viktig lovverk for bransjen samles under én statsråd. Det vil gjøre at vi får en  som føler et overordnet ansvar for bransjen. Og når det kommer til bolig, håper jeg de inviterer til en kunnskapsbasert dialog om hvordan flere kan komme inn i boligmarkedet. Vi står i hvert fall parat.

Økt forutsigbarhet?

Så er det med spenning jeg venter på resultatene på en rekke høringer som ligger ute fra dagens regjering. Kampen for økt forutsigbarhet rundt utbyggingsbidrag har vært lang. Som jeg har sagt tidligere, var det svært gledelig da regjeringen sendte ut høringsforslag om områdemodell, da det kan stagge overivrige kommuner. Det er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven knyttet til delfinansiering av offentlig infrastruktur.

Områdemodellen er bygget på det samme prinsippet vi har kalt sonedelt fastpris eller strøksprismodell. Kommer dette inn i loven kan kommuner velge å fastsette kvadratmeterpriser for ulike formål i transformasjons-, utviklings- og fortettingsområder. Dette vil blant annet gi utbyggere økt forutsigbarhet og oversikt over hva de skal bidra med av midler. I tillegg vil det forhåpentligvis forenkle diskusjonen om hva som er planavledet og ikke.

Samtidig vet vi at det er ulike syn ute i kommune-Norge rundt dette forslaget. Til tross for at ordningen gir kommunene betydelige fordeler, er nok flere lokale myndigheter opptatt av å kunne bruke utbyggingsavtaler som et kraftig virkemiddel i møte med utbyggere som har planforslag til behandling. I tillegg er en del kommuner bekymret for hva den foreslåtte, og ganske komplekse modellen vil kreve både av kompetanse og ressurser. Ressurser mange  ikke har.

Veien fremover

En av Norsk Eiendoms viktigste oppgaver er å lytte til våre medlemsbedrifter. Hvordan dere opplever situasjonen og vilkårene i bransjen. Så hva blir viktig når vi nå skal utforme vår høringsuttalelse til den nye regjeringen? Hvilke argumenter og eksempler blir det viktig å fremheve for å understøtte den grunnleggende ideen om en områdemodell og en tydeligere presisering av regelverket rundt utbyggingsavtale? Dette var noen av spørsmålene vi stilte da vi inviterte medlemmer til Eiendomstanken denne uken.

Her hadde vi først en kort gjennomgang av de vesentlige punktene i høringsforslaget, samt innspill vi har fått fra ulike kommunale saksbehandlere i noen kommuner. Under gruppearbeidet kom det frem mange gode synspunkter, argumenter og ankepunkter som vi tar med oss videre.

Det viktigste for oss som forening blir å få tydeliggjort lovverket for utbyggingsavtaler, samt få på plass en områdemodell som ikke blir for kompleks og ressurskrevende for kommuner å administrere. Det er flere punkter i lovforslaget som krever videre utredning og avklaring av departementet, men også der skal vi komme med gode anbefalinger. Klarer vi å komme i havn med dette, får vi både forutsigbarhet for utbygger, samt enklere og raskere planprosesser i kommunen. Status for vårt høringsarbeid får dere på høstmøtet 20. oktober.

Vi står med andre ord overfor en svært spennende høst. Viktige høringer knyttet til plan- og bygningsloven, tekniske forskrifter, energi og ombruk skal leveres. Videre skal vi bruke tid på å bli kjent med nye politikere på Storting og i regjering. Foreningen er forberedt og vi er klare til å fortsette vårt utrettelige arbeid for å skape bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for bransjen. Vi skal gjøre deres hverdag enklere.

Tone Tellevik Dahl

Les flere ledere

2021-09-22T13:45:03+02:0022. september 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top