Ledig stilling: Advokat/jurist i Norsk Eiendom

Vi søker deg som vil være med på å påvirke de juridiske rammevilkårene for en av Norges viktigste bransjer. Eiendomsbransjen forvalter store verdier, besitter høy kompetanse og har avgjørende innflytelse på folks hverdag. Bransjen former hjem, arbeidsplasser og arenaer for menneskers fritid. Bransjen representerer kanskje den delen av næringslivet som setter tydeligst spor etter seg i store og små lokalsamfunn. Dette gir oss et betydelig ansvar.

 

Ta gjerne en uformell prat med Petter Endsjø (908 33 050) eller Kristine Hedenstad (938 41 211) i Hartmark Executive Search.

Våre medlemmer ønsker å ivareta dette ansvaret på en så god og samfunnsnyttig måte som mulig. Norsk Eiendom har med det en aktiv rolle i utvikling av eiendomsbransjen, og arbeider for en synlig, kunnskapsbasert og seriøs bransje.

Som Advokat / jurist vil du være fagansvarlig for juridiske problemstillinger i Norsk Eiendom. Du vil få en sentral rolle i en av Norges største og viktigste bransjer, ved å representere og utvikle eiendomsbransjen.

Dette er en nyopprettet stilling på bakgrunn av sterkt og aktualisert behov i medlemsmassen og økt fokus på å bedre de juridiske rammebetingelsene for aktører i bransjen.

Om stillingen

Som Advokat / jurist vil du ha en svært sentral stilling innen en av Norges største og viktigste næringer.

Du vil med et juridisk perspektiv jobbe med hele bredden av eiendomsfaget; alt fra planprosesser og entreprisekontrakter til bærekraft, proptech, digitalisering og momsproblematikk.

Gjennom å ha ansvaret for juridiske problemstillinger vil du oppleve kontinuerlig kunnskapsbygging og kompetanseutvikling. Videre vil du få muligheten til å utvikle et unikt nettverk i bransjen, gjennom en bred kontaktflate inn mot medlemmene våre og bransjen for øvrig.

Norsk Eiendom utvikler en rekke verktøy og kurstilbud til hjelp for våre medlemmer. Bransjeutviklingen foregår bl.a. gjennom prosjektgrupper der vi inviterer egne medlemmer, representanter for tilstøtende deler av næringskjeden og myndighetene. Fagsjefen vil i de fleste tilfeller være prosjektleder for prosjekter av juridisk karakter.

Du vil ha et internt juridisk kollegium med NHO og andre landsforeninger i NHO, bl.a. Byggenæringens landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Norsk Industri og Abelia.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og vil være høyst delaktig i utviklingen av strategi- og handlingsplanprosesser for Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom er en liten forening og arbeidsoppgavene vil derfor være mangeartede.

Aktuelle kandidater har høyere juridisk utdanning.

Som en nøkkelperson i organisasjonen er det en forutsetning at du har med deg kunnskap og minimum 4-5 års relevant erfaring fra juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsbransjen som gjør at du kan innta rollen med faglig tyngde og troverdighet.

Det er viktig at du har jobbet faglig med bredden av problemstillinger og ikke bare enkeltproblemer. Du bør i tillegg ha relevant eiendomskompetanse, gjerne fra konkrete problemstillinger og ikke bare teoretiske. Innenfor jussen er de mest aktuelle temaene skatt, mva., leiekontrakter, utbyggingsavtaler og entreprisekontrakter. Har du erfaring med regulering og utvikling av eiendom er det også en fordel.

Du jobber kanskje i dag i det offentlige, et advokatfirma, eiendomsselskap, eller entreprenørvirksomhet, og kunne tenke deg å jobbe med bredden av juridiske eiendomsfaglige problemstillinger med formål om å utvikle en hel bransje. Du har gjennom dine erfaringer god forståelse for byggherrens rolle i verdikjeden, samt de ulike mekanismene i bransjen. God forretningsforståelse vil særlig vektlegges.

Personlige egenskaper

Vår nye kollega er nysgjerrig, helhetstenkende, og med evne til å se problemstillinger fra ulike sider. Vi ser etter en samarbeidsorientert og serviceinnstilt person, med evne til å løse mangeartede oppgaver, også med et kommersielt blikk.

Som en nøkkelperson i organisasjonen, har du et ønske om å bidra, både med egne analyser og gjennom ledelse av viktige prosjekter, til at Norsk Eiendom opprettholder sin posisjon som en aktiv og troverdig meningsbærer og representant for bransjen.

Kombinasjonen av dine faglige og personlige egenskaper skaper tillit og gir gjennomslagskraft, både internt, ut mot nåværende og fremtidige samarbeidspartnere og bransjen som helhet.

Du bør har en troverdig og strukturert kommunikasjonsform, og evner å inspirere både skriftlig, muntlig og gjennom presentasjoner.

For å trives og lykkes hos oss bør du også ha et godt humør og en fleksibel holdning, som på lik linje med de andre i teamet er innstilt på å ta i et tak der det trengs (ingen oppgave for stor, ingen for liten).

Hvorfor velge Norsk Eiendom og denne muligheten?

Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med alle dens muligheter til å bidra til å fortsette å styrke Norsk Eiendom som en av Norges viktigste bransjeforeninger.

I tillegg vil vi fremheve følgende:

  • En sentral stilling med stor påvirkningskraft – du vil jobbe tett med bransjens ledersjikt
  • En stilling med mulighet til å bygge unikt nettverk og kompetanse i eiendomsbransjen
  • En bransje i stor omveltning og med en vesentlig samfunnsmessig rolle
  • Mulighet til å være med på å utvikle et profesjonelt og trivelig arbeidsmiljø
  • Ordnet arbeidstid

Dette, sammen med konkurransedyktige vilkår og ambisjoner om å fortsette å «sette agenda» på vegne av eiendomsbransjen, håper vi vil være attraktivt for vår nye medarbeider.

For spørsmål eller ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Petter Endsjø tlf. 908 33 050 eller Kristine Hedenstad tlf. 938 41 211.

Søknadsfrist: søndag 6. desember 2020.

Søknad sendes her:

Norsk Eiendoms styre: Fra venstre  Salman Saeed, Ida Aall Gram, Øystein Thorup, Stig Bech, Ingse Galtung Døsvig og Christine Kahrs.
2020-12-09T10:46:31+01:0016. november 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top