Eiendomsbransjen forvalter store verdier, besitter høy kompetanse og har avgjørende innflytelse på folks hverdag. Bransjen former hjem, arbeidsplasser og arenaer for menneskers fritid. Bransjen representerer kanskje den delen av næringslivet som setter tydeligst spor etter seg i store og små lokalsamfunn. Dette gir oss et betydelig ansvar.

Våre medlemmer ønsker å ivareta dette ansvaret på en så god og samfunnsnyttig måte som mulig. Norsk Eiendom har med det en aktiv rolle i utvikling av eiendomsbransjen, og arbeider for en synlig, kunnskapsbasert og seriøs bransje.

Som fagsjef for bransjeutvikling vil du få en sentral rolle i en av Norges største og viktigste bransjer, ved å være talerør og pådriver for eiendomsbransjen.

Vår nåværende fagsjef går videre til nye muligheter eksternt, og vi søker derfor en etterfølger.

Om stillingen

Som fagsjef for bransjeutvikling vil du jobbe med hele bredden av eiendomsfaget; alt fra planprosesser og entreprisekontrakter til bærekraft, proptech, digitalisering og momsproblematikk. Du vil være bransjens representant, men også bindeleddet opp mot myndighetene.

Du vil få muligheten til å utvikle et unikt nettverk i bransjen, gjennom en bred kontaktflate inn mot medlemmene våre og bransjen forøvrig. Gjennom deltakelse i bredden av faglige problemstillinger vil du oppleve kontinuerlig kunnskapsbygging og kompetanseutvikling.

Norsk Eiendom utvikler en rekke verktøy til hjelp for våre medlemmer. Bransjeutviklingen foregår bl.a. gjennom prosjektgrupper der vi inviterer eksperter blant våre egne medlemmer, representanter for tilstøtende deler av næringskjeden og myndighetene. Fagsjefen vil i de fleste tilfeller være prosjektleder.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og vil være høyst delaktig i utviklingen av strategi- og handlingsplanprosesser for Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom er en liten forening, og fagsjefen vil derfor ha ansvar for mangeartede oppgaver.

Ansvarsområder og oppgaver

 • Ledelse av prosjekter som omfavner hele bredden av eiendomsfaget, i samarbeid med representanter fra medlemsmassen, tilstøtende deler av næringskjeden og myndighetene
 • Standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge
 • Utvikle og lede kurs og konferanser, bl.a. ansvar for programkomiteen til Citykonferansen
 • Juryarbeid ifm. Cityprisen
 • Bidra til høringsuttalelser og andre former for rapporter
 • Komitearbeid i NHO-fellesskapet
 • Medlemsbesøk

Kompetanse

Aktuelle kandidater har relevant utdanning på høyere nivå; mastergrad eller tilsvarende innen ingeniørfag, økonomi eller juridiske fag. Andre fagkretser kan også vurderes.

Som en nøkkelperson i organisasjonen er det en forutsetning at du har med deg kunnskap og erfaring som gjør at du kan innta rollen med faglig tyngde og troverdighet. God bransjekunnskap fra BAE-næringen er en forutsetning.

Du kommer kanskje fra et eiendomsselskap, entreprenør- eller rådgivende ingeniørvirksomhet i dag, og kunne tenke deg å jobbe med en bredde av eiendomsfaglige problemstillinger med formål om å utvikle en hel bransje.

Du har gjennom dine erfaringer god forståelse for byggherrens rolle i verdikjeden, samt de ulike mekanismene i bransjen. God forretningsforståelse vil særlig vektlegges.

Verdsatte personlige egenskaper

Vår nye medarbeider er nysgjerrig, helhetstenkende og med evne til å se problemstillinger fra ulike sider. Vi ser etter en samarbeidsorientert og serviceinnstilt medarbeider, med evne til å løse mangeartede oppgaver.

Som en nøkkelperson i organisasjonen, har du et ønske om å bidra, både med egne analyser og gjennom ledelse av viktige prosjekter, til at Norsk Eiendom opprettholder sin posisjon som en aktiv og troverdig meningsbærer og representant for bransjen.

Kombinasjonen av dine faglige og personlige egenskaper skaper tillit og gir gjennomslagskraft, både internt, ut mot nåværende og fremtidige samarbeidspartnere og bransjen som helhet.

Du bør har en troverdig og strukturert kommunikasjons­form, og evner å inspirere både skriftlig, muntlig og gjennom presentasjoner.

For å trives og lykkes hos oss bør du også ha et godt humør og en fleksibel holdning, som på lik linje med de andre i teamet er innstilt på å ta i et tak der det trengs (ingen oppgave for stor, ingen for liten).

Hvorfor velge Norsk Eiendom og denne muligheten?

Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med alle dens muligheter til å bidra til å fortsette å styrke Norsk Eiendom som en av Norges viktigste bransjeforeninger.

I tillegg vil vi fremheve følgende:

 • En sentral stilling med stor påvirkningskraft – du vil jobbe tett med bransjens ledersjikt
 • En stilling med mulighet til å bygge unikt nettverk og kompetanse i eiendomsbransjen
 • En bransje i stor omveltning og med en vesentlig samfunnsmessig rolle
 • Mulighet til å være med på å utvikle et profesjonelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Ordnet arbeidstid

Dette, sammen med konkurransedyktige vilkår og ambisjoner om å fortsette å «sette agenda» på vegne av eiendomsbransjen, håper vi vil være attraktivt for vår nye medarbeider.

Kontakt

 • For spørsmål eller ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av rådgiverne i Hartmark Executive Search, Petter Endsjø tlf. 908 33 050 eller Philippe Caillé tlf. 900 71 965
 • Søk på stillingen! Frist 15. april
 • Se annonsen på finn.no
Norsk Eiendom arrangerer Citykonferansen sammen med Estate Kunnskap. Bildet er fra Citykonferansen 2020.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00