Statsbygg har valgt å gjøre endringer i sin mark-up til våre standard leieavtaler. Det har derfor vært nødvendig å revidere veilederen.

Staten ønsker å innta en rekke bestemmelser av rent kommersiell karakter. Dette vil øke kostnadsnivået og høyne risikonivået for utleier. Norsk Eiendom ønsker gjennom veilederen å gjøre utleier oppmerksom på forskjellene i standard leieavtale og Statsbyggs mark-up. Det anbefales at alle som skal forhandle nye avtaler med statlige leietagere setter seg grundig inn i veilederen.

Veilederen Leieavtaler med offentlige leietagere forsiden