Mye har vært sagt om at kontorleietakerne krever stadig mer fleksibilitet, ikke minst i form av kortere leieavtaler. Det er også en kjensgjerning at en del selskaper jobber med å effektivisere arealbruken når de flytter. I hvor stor grad ser man disse trendene i avtalene som gjøres? Ikke i særlig stor grad om man ser på tallene fra Arealstatistikk.

Les mer