Det kan ofte oppstå diskusjoner rundt utflytting. Vi har lyttet til et av våre medlemmer som savnet en egen mal, og vi har i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen laget nettopp dette.

Den nye malen som gjelder utflytting, bygger på den allerede eksisterende malen for overtakelse.

Den nye malen er lagt opp til at eventuell dokumentasjon fra overtakelse også kan inntas som vedlegg til protokollen, med henvisning til vedlegget som en del av beskrivelsen av avvik fra kontraktsmessig standard.

Mann og dame skaker hand

Kommende arrangementer

Citykonferansen Nord 2021

9. november • 09:00 - 22:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november

Citykonferansen Stavanger 2021

11. november • 09:00 - 22:00