Asplan Viak har vært engasjert av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) for å utrede livsløpsbaserte miljøkrav i teknisk forskrift (TEK). Utredningen handler i stor grad om å kartlegge hvordan man kan stille krav som er enkle nok til at de kan og vil gjennomføres, men grundige og omfattende nok til at de vil gi god miljøgevinst.

Les mer