– Det er helt logisk for Urbanium å implementere de 10 strakstiltakene for boligutviklere. På den ene siden har vi et sterkt ønske om at bransjen raskt utløser det enorme potensialet den har til å drive innovasjon, skape nye arbeidsplasser og ikke minst bedre byer og bomiljøer som hver og en av oss skal leve i stort sett hver dag. På den andre så treffer disse tiltakene godt i forhold til hva vi som utviklere i Urbanium har fokus på innen miljøledelse, det er en forpliktelse til å være strukturerte, utålmodige og bli stadig bedre, sier Espen Pay, daglig leder i Urbanium AS.

– Vi har i mange prosjekter de siste årene valgt å prøve ut grønne løsninger og går for BREEAM-NOR sertifisering av flere av de kommende byggene. Men vi har ikke hatt et fast rammeverk, eller minimumsstandard til prosjekteringen om du vil, og det er vi glade for å nå kommitere oss til igjennom Grønn Byggallianse.

– Vi nærmer oss bøyningspunktet der den moderne boligkjøper kommer til å vektlegge miljøkvaliteter i valg av sin fremtidige bolig, det vil øke etterspørselen etter bærekraftige prosjekter og rettferdiggjøre en større prisavstand til bruktboligmarkedet, avslutter Espen Pay.

portrett av espen pay med eiendomssektorens veikart
– Tiltakene treffer godt i forhold til hva vi som utviklere i Urbanium har fokus på innen miljøledelse, sier Espen Pay, daglig leder i Urbanium AS.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har utarbeidet en egen tilpasset versjon for boligutviklere.