Lagmannsretten er kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt. Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til dem som er del av gruppesøksmålet, og som samtidig påklaget utskrivingsvedtaket for sin eiendom til kommunen innen klagefristen, ifølge Aftenposten.
Les mer