Malling & Co er 17. selskap som signerer avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.  

– Eiendomshuset Malling & Co har som en av Norges største eiendomsforvaltere stor påvirkningskraft for valg av løsninger for både bygg og tekniske anlegg. Energi- og miljøtiltak behøver ikke være fordyrende, men gir byggene og deres brukere en reell merverdi. Det er summen av mange små valg, fint oppsummert i denne 10 punkts handlingsplanen, som gir utslag. Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til dugnaden for det grønne skiftet, sier adm. direktør Anders Berggren.

– Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til dugnaden for det grønne skiftet, sier adm. direktør Anders Berggren.