Mer sirkulærøkonomi i kravspesifikasjonene

Kravspesifikasjonveilederen for leie av kontorlokaler skal oppdateres for å legge mer til rette for gjenbruk og bærekraft. Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Enova har satt i gang arbeidet, og vil også se på nye standarder innenfor kvalitets- og miljøområdet.

Første versjon av veilederen for kravspesifikasjonen ble utarbeidet i 2016, og er deretter blitt justert et par ganger.

– Nå ser vi behovet for en mer omfattende revisjon. I dette arbeidet ønsker vi å fortsette samarbeidet med leietakerrådgivere og Difi for å komme frem til et hensiktsmessig nivå og format på veilederen, sier Carl Henrik Borchsenius, fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

Arbeidet startet opp nå i vinter, med planlagt ferdigstillelse før sommeren.

Kravspesifikasjonen ved leie av kontorlokaler er et sentralt dokument for hvilke kvaliteter og leveranser leieobjektet skal ha. Det er derfor viktig at dette dokumentet ivaretar bærekraftsutfordringene på en god måte.

– Bransjens bevissthet om gjenbruk og bærekraft har økt kraftig de senere år. Vi ser derfor helt klart behovet for å oppdatere veilederen, for i større grad å legge til rette for gjenbruk og bærekraftige løsninger ved leie av kontorlokaler, sier Borchsenius.

  • Har du innspill til arbeidet? Ta gjerne kontakt.
  • Last ned 2016-versjonen av kravspesifikasjonen her.
Anders Solem (Enova), Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse) og Carl Henrik Borchsenius (Norsk Eiendom).
2020-02-05T15:05:29+01:008. januar 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top