En viktig rammebetingelse for næringsaktører i framtiden vil være sirkulær økonomi og klimanøytralitet. Det vil si at mot 2050 vil alle bygg være det vi i dag kaller «grønne». Mye vil endre seg i tiden som kommer. Vi har forsøkt å ta pulsen på hvor vi står.

Deltagerne i vår undersøkelse har bygget 54 av 72 BREEAM-NOR bygg og 20 av 40 FutureBuilt bygg. De vet hva de snakker om når nesten halvparten av dem har vedtatt at de alltid skal BREEAM-klassifisere nybygg, mens resten svarer at de alltid vurderer BREEAM-NOR.

«Det dreier seg i hovedsak om nedside-sikring.» sa Stig Bech, advokat og partner i BA-HR i sitt innlegg om verdifastsettelse og betydningen av å ikke sitte med bygningsmessig «svarteper» i et marked i endring.

Finanssiden er en viktig premissleverandør. Visste du at KLP logger klimagassfotavtrykk for sin investeringsportefølje? Jeanett Bergan, ansvarlig for ansvarlige investeringer i KLP presenterte hvordan KLP setter krav til virksomheter. Hun viste også listen over svartelistede selskaper. Peter Groth tidligere direktør i Aspelin Ramm, spurte fra salen når de første eiendomsselskapene kommer på listen.

Entra har testet ut Grønne obligasjoner. Tore Lia fra Entra konkluderte med at dette er riktig vei videre og begrunnet dette i sitt innlegg.

Erlend Aas Gulbransen fra Høgskolen i Lillehammer viste interessante grafer på at de som satser på implementering av bærekraft har markant høyere aksjeverdi.

Se opptak av foredragene fra temamøtet Merverdien av grønne bygg

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Innledning

Kjetil N. Gulbrandsen, prosjektleder Høyskolen i Østfold/Grønn Byggallianse

Implementering av bærekraft i virksomhetens strategi

Erlend Aas Gulbrandsen, stipendiat Høgskolen i Lillehammer

Er det mulig å bygge omdømme uten å ta samfunnsansvar?

Frode Nakkim, kommunikasjonssjef i Bayer AS

Merverdi av Grønne Bygg – Status for arbeidet og resultater

Kjetil N. Gulbrandsen, prosjektleder Høyskolen i Østfold/Grønn Byggallianse

Kapital som driver for økt samfunnsansvar

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning AS

Grønne obligasjoner som verktøy for bygging med høy miljøambisjon

Tore Lia, finanssjef i Entra Eiendom AS

Grønne bygg = velvære og produktivitet?

Oddvar Skjæveland, Mellomrom Arkitekturpsykologi/ Forskningsprosjektet SMAP

Grønn transaksjonsverdi – tall og trender

Stig Bech, BA-HR Advokater

Merverdien av grønne bygg – videre arbeid i prosjektet

Kjetil N. Gulbrandsen, prosjektleder Høyskolen i Østfold/Grønn Byggallianse

Mer om temamøtet her