Midlertidig koronaunntak fra tinglysingsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven for å avhjelpe konsekvenser av koronautbruddet.

Kartverket er tinglysingsmyndighet med ansvar for registrering i grunnboka for fast eiendom og andeler i borettslag. Som følge av mulige konsekvenser av stort arbeidsfravær pga. korona-viruset, ser Kartverket at de kan komme i en situasjon der de ikke kan oppfylle sitt lovpålagte oppdrag, herunder overholde bestemmelsen om at papirdokumenter skal behandles samme dag som de kommer inn, i henhold til tinglysingsloven § 7.

Vi deler departementets bekymringer for at det vil kunne oppstå en situasjon der Kartverket ikke kan å overholde registreringsfristen etter loven. Skulle det skje, vil det oppstå store samfunnsmessige problemer som vil ha vidtrekkende konsekvenser i hele samfunnslivet, sier fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Elektroniske dokumenter kan behandles fortløpende, men man risikerer en situasjon der prioritetsrekkefølgen mellom papirdokumenter og elektroniske dokumenter ikke samsvarer med lovens bestemmelser.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn

Departementet foreslår et unntak fra lov om tinglysing som gir tinglysingsmyndigheten adgang til i perioder å stenge helt eller delvis for mottak av dokumenter til tinglysing som følge av utbruddet av covid-19 (korona-virus).

Tinglysingsloven § 7 gjelder også for tinglysing i Løsøreregisteret som hører til Brønnøysundregistrene. Utkastet til forskriftsbestemmelse er utformet slik at hjemmelen ogsåkan benyttes av Løsøreregisteret.Den midlertidig forskriftenom unntak fra lov om tinglysing skal vedtas med hjemmel i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 mv. (koronaloven) § 2.

2020-04-20T10:48:03+02:008. april 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top