Regjeringen ønsker en miljøvennlig byutvikling og følger opp beslutningene i klimaforliket. Byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om null vekst i persontrafikken i byene. I første omgang tar regjeringen sikte på å inngå byvekstavtaler for Stavangerområdet og Bergensområdet.

Les mer