Et lite norsk gründerselskap har utviklet en løsning som gjør at avvik og byggefeil oppdages med en gang. Det gir raskere byggetid, mindre konflikter og store innsparinger, ifølge tu.no. Løsningen er benyttet på Veterinærbygget på NMBU på Ås, som har en ramme på 6,5 mrd. En besparelse på mer enn hundre mill kroner er mulig.
Les mer