Momskrise for boligbygging i Viken

Onsdag er Viken fylke på vei til å vedta noe som vil være ødeleggende for boligbygging og dette på fullstendig sviktende faktagrunnlag, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom. 

Pressemelding fra Norsk Eiendom, 26.10.2021.

Viken skal onsdag behandle en sak om at fylket ikke lenger skal søke momsrefusjon når private eiendomsutviklere bygger infrastruktur for kommunen som sykkelveier, parker mv. Det vil gjøre utbyggingsprosjekter i Viken dyrere.

– Viken er i ferd med å skape en momskrise. I Norge er det et ønsket prinsipp at den som betaler og bygger offentlig infrastruktur skal slippe å betale moms. Dette prinsippet ønsker Viken nå å oppheve innenfor fylkets grenser, sier Tellevik Dahl.

Hun peker på at vedtaket vil føre til tregere boligutbygging og raskere prisvekst over hele fylket. Lavere nyetablering av næringslokaler og arbeidsplasser er også en naturlig konsekvens av forslaget.

– I pressområder som Sandvika vil man kanskje kunne oppnå samme utbyggingsaktivitet som før fordi det vil være sterk nok etterspørsel. Men hva vil skje i resten av Viken som Rømskog eller Geilo? Store deler av fylket vil lide under dette vedtaket, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Nesten en fjerdedel av innbyggerne i Norge bor i Viken. Kombinert med presset i boligmarkedet i Oslo er det viktig hva som skjer med boligutbyggingen i Viken.

Feil faktagrunnlag

– Det er uholdbart at fylkesadministrasjonen graver seg ned i egne feiltolkninger, og går på tvers av Stortingets intensjon med loven, departementets retningslinjer, ESA sine uttalelser og etablert praksis i nesten hele resten av landets fylker og kommuner, sier Tellevik Dahl.

Hun viser til at saksframlegget strider med Kommunal- og moderniseringsdepartementets støtte til å ha momsrefusjonsavtaler med private, og at EØS-overvåkningsorganet, ESA, har uttalt at det ikke er å anse som statsstøtte.

– Her må fylkestinget rydde opp eller så må ny kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) på banen når Viken legger opp til et vedtak som avviker med uttalelsen fra hans departement, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Saken har opprørt mange, og har skapt et opprop med 31 bedrifter som har sendt et brev til fylkesråden.

Ansvarlig politiker er fylkesråd for finans og administrasjon Edvin Søvik (Ap) og saken har vært behandlet i utvalget for finans, administrasjon og klima. Saken skal opp i fylkestinget onsdag 27. oktober.

Fakta

  • Når det offentlige bygger infrastruktur får de tilbake momsen. Når private bygger ut og betaler for infrastruktur og kommuner/fylker overtar den, kan det offentlige også få moms refundert. Da gis momsen gjerne videre til utbygger som faktisk har betalt for utbyggingen.
  • Vedtaket Viken er i ferd med å fatte innebærer at det offentlige ikke har betalt for infrastrukturen og at de ikke søker momsrefusjon fra staten. Utbyggingsprosjektet blir dermed unødvendig dyrt. Private kan ikke selv søke om momsrefusjon.
  • EØS-overvåkningsorganet, ESA, har konkludert med at overføring fra kommuner mv. til utbyggere av MVA-justeringsbeløp, noe som innebærer en delvis refusjon av de kostnader utbyggerne har hatt til infrastrukturanlegg, ikke er statsstøtte. Fylkesadvokaten uttaler det motsatte i saksframlegget.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt uttrykk for at merverdiavgift (MVA) som kommuner mv. får kompensert ved overtakelse av justeringsrett, skal komme utbyggerne til gode.

Norsk Eiendoms brev til Viken fylke

Opprop fra 31 bedrifter

2022-02-21T13:18:24+01:0026. oktober 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top