Mustad Eiendom er 20. selskap som tilslutter seg 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. 

– Vi er utålmodige med å realisere visjonen for 2050 og ser ingen grunn til å vente med å komme i gang med å gjøre det vi allerede nå vet er riktige grep, sier Olav Line, adm.dir. i Mustad Eiendom. – Vi skal i gang med en stor utvikling av området mellom Lilleaker og Lysaker og har høye miljøambisjoner for dette, sier Line. – Det er derfor selvsagt for oss å tilslutte oss de 10 strakstiltakene, som er en nødvendig begynnelse og som gir en viktig signaleffekt til samfunnet om at mange utbyggere ønsker å ta del i det grønne skiftet.

Snøballen ruller og det er stadig flere selskap som tilslutter seg.

– Vi er nå i gang med oppfølging av de første som tilsluttet seg for nøyaktig ett år siden for å høre om deres erfaringer og bistå med hjelp hvis det «lugger» med enkelte av tiltakene, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev. – Målet er at alle medlemmer skal signere og sammen jobbe for å nå visjonen om klimanøytralitet, full sirkulær økonomi og null utslipp av miljøgifter.

– Vi er utålmodige med å realisere visjonen for 2050 og ser ingen grunn til å vente med å komme i gang med å gjøre det vi allerede nå vet er riktige grep, sier Olav Line, adm. direktør i Mustad Eiendom.
olav line og katharina bramslev
Olav Line og Katharina Bramslev fra signeringen av tilslutningen.