Tolkningen av Oslo kommunes mva-vedtak skaper hodebry, skriver advokat Anne Sofie Bjørkholt i BAHR på estatenyheter.no. Det følger av vedtaket i bystyret at utbygger ikke skal dekke mer enn netto kostnad (dvs etter mva). Innretter kommunen seg annerledes, er dette i strid med pbl § 17-3 og i strid med bystyrets vedtak.
Les mer