Viken fylkesting skal vedta ny praksis for bruk av MVA-kompensasjons­loven. – Resultatet blir økte byggekostnader og mindre boligbygging, sier Norsk Eiendoms Vidar Fiskum til Estate Nyheter.

Vidar Fiskum, fagsjef bransjeutvikling.

– Det er hoderystende at Viken legger opp til økte byggekostnader og mindre boligbygging. Verst av alt, det er basert på en misforståelse, sier fagsjef Vidar Fiskum i Norsk Eiendom

Han viser til at politikerne i Viken fylkesting skal vedta ny praksis for bruk av MVA-kompensasjonsloven den 24. mars.

Fylkesrådets innstilling til fylkestinget er at man ikke skal inngå avtaler som «legger til rette for at private utbyggere uten fradragsrett får tilgang til MVA-kompensasjon». Fylkeskommunen vedtar at det kan inngås slike avtaler som innebærer at «kommuner eller andre fylkeskommuner beholder retten til MVA-kompensasjon».

Viken mener at MVA-kompensasjonsordningen innebærer en omfordeling av budsjettmidler i offentlig sektor. Men Fiskum mener Viken tar feil.

– Jeg har full forståelse for at MVA-regelverket er komplisert, og at det er lett å trå feil. Men når Viken er det eneste fylket som tolker regelverket slik, så burde det ringe noen bjeller, mener Fiskum.

Bransjeforeningen Norsk Eiendom tar til orde for at saken utsettes i fylkestinget i påvente av et grundigere saksunderlag.

Vikens nye praksis kommer fordi fylkestinget tror MVA-kompensasjon til den ene kommunen vil føre til lavere statlige budsjettoverføringer til de øvrige kommunene. Det trekkes frem at ordningen er usolidarisk, og da spesielt om kompensert MVA går til en privat utbygger.

– At Viken ikke har gjort grundigere saksforberedelser, og sett at MVA-kompensasjonsordningen siden 2006 har virket på siden av de ordinære statlige overføringene til kommunal sektor, er for oss en gåte, sier Fiskum.

Fagsjefen peker på at Viken med fordel kunne ha studert lignende vedtak som er gjort i Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo. Her ønsker alle å benytte justeringsreglene, men med ulik fordeling av MVA-kompensasjon mellom det offentlige og utbygger.

– Vi er spesielt bekymret for boligprosjektene i Vikens mer prissensitive områder, her vil selv mindre kostnads- og prispåslag føre til stans i salg og videre utbygging. Vårt håp er at Fylkestinget avviser saken nå i mars, og ber om en mer fullstendig utredning av sakskomplekset. Der utgangspunktet er som galest, blir resultatet originalest, som Ibsen sa. Og her Viken, her er utgangspunktet galt, sier fagsjefen.

Norsk Eiendoms brev til Viken fylkeskommune

Norsk Eiendom mener:

  • Viken Fylkesråds vedtak ser ut til å være basert på en misforståelse av hvordan § 5 i MVA-kompensasjonsloven er praktisert og er ment å praktiseres.
  • I Avinor-dommen (2017) blir bruk av justerings­rett vektlagt ved domsavsigelse. Både Staten og Høyesterett uttaler her at justeringsrett er en ordning de mener at fylkeskommunene og kommunene både kan og skal bruke.
  • Norsk Eiendom stiller seg derfor uforstående til at Viken Fylkeskommune nå ønsker en praksis som er i strid med lovens intensjoner, og med bakgrunn i en lovforståelse på tvers av lovgivers hensikt.
  • Andre fylkeskommuner og kommuner har fattet vedtak tilknyttet tilsvarende saks­kompleks, men med andre konklusjoner enn Viken. Alle har de åpnet for en fortsatt bruk av infrastrukturmodeller i en eller annen form.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00