Nå skal sykehusene i Helse Sør-Øst bli grønnere

Helse Sør-Øst RHF slutter seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart for grønn omstilling. Helseforetaket er en av Norges største eiendomsforvaltere.

10.09.2020 Pressemelding fra Helse Sør-Øst RHF, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

– Helse Sør-Øst er en viktig aktør innen eiendom. Vi har en stor bygningsmasse i vår region, som stammer helt fra midten av attenhundretallet og frem til i dag. Vi skal gjøre vårt for at både eiendomsbransjen og helsesektoren når klimamålene, og disse ti strakstiltakene er vi glade for å slutte oss til, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Viktig at offentlige byggeiere går foran

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for 11 helseforetak, med sykehus fra Flekkefjord til Tynset. Eiendomsporteføljen er på 2,8 millioner kvadratmeter.

– At en av Norges største eiendomsforvaltere forplikter seg til strakstiltakene kan sette fart på den grønne omstillingen i bransjen. Offentlige aktører som Helse Sør-Øst har en viktig pådriverrolle for vår sektor, blant annet gjennom sin store innkjøpsmakt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Reduserer energiforbruket ved sykehusene

Strakstiltakene er Grønn Byggallianse og Norsk Eiendoms anbefaling til hvordan byggeiere, utbyggere og forvaltere kan bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og miljømål.

Helse Sør-Øst RHF forplikter seg til å ta tiltakene inn i planer og rutiner i løpet av et år. Foretaket arbeider allerede med flere av oppgavene. Alle helseforetakene har vært ISO 14001-sertifisert siden 2015, og Helse Sør Øst innførte i 2012 Grønt sykehus hvor miljø- og klimatiltak ble satt på dagsorden.

Målrettet arbeid og mye oppmerksomhet rettet mot forbedringsarbeid har gitt synlige og gode resultater. Sunnaas sykehus har for eksempel kuttet klimautslippet med 51 % siden 2013. Strengere miljøkrav i anbuds­prosessen for pasientreiser er også et tiltak med positiv

– Vi skal gjøre vårt for at både eiendomsbransjen og helsesektoren når klimamålene, og disse ti strakstiltakene er vi glade for å slutte oss til, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

effekt. Ved nye Drammen sykehus, som bygges nå, vil det bli etablert en energisentral basert på fornybar energi fra sjøvann.

Over 50 har forpliktet seg til strakstiltakene

Over 50 av de største eiendomsaktørene, blant andre Statsbygg og Forsvarsbygg, har så langt signert strakstiltakene.

– Det er utrolig verdifullt at en så stor aktør som Helse Sør Øst ønsker å forplikte seg til strakstiltakene. Vi er opptatt av at veikartet skal være med på å dra all stedsutvikling i en grønnere retning, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

For mer informasjon kontakt:

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

  1. Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.
  2. Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon
  3. Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.
  4. Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
  5. Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.
  6. Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
  7. Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.
  8. Etterspørre fossilfri byggeplass. Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.
  9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Utbygger kan for eksempel ved tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.
  10. Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.

2020-09-23T11:09:49+02:0010. september 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top