Hvis du er eier av større kuldeanlegg eller av varmepumper, er kuldeentreprenør, rådgivende ingeniør, byggherre i privat sektor eller i offentlig etat, er denne konferansen viktig for deg.

Bruken av klimaskadelige HFK-kuldemedier skal fases ned, og mer miljøvennlige alternativer blir derfor stadig mer aktuelle.

Skjerpet regulering av HFK-gassene er også på trappene, og berører alle som er i befatning med kuldeanlegg. Miljødirektoratet og bransjeforeningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) arrangerer en nasjonal kuldekonferanse 9.mars 2017.

Sted: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo

Program