logoene til Norsk Eiendom, Finans Norge og Grønn Byggallianse

Første møte i Finansforum ble avholdt 14. november. Arrangører var Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Finans Norge. Deltagerne var aktører fra eiendomsbransjen og bankvirksomhet. 

Banker og finansinstitusjoner rigger sine virksomheter mot en mer bærekraftig vekst. En naturlig følge av dette er at de vil prioritere lån til prosjekter med grønne kvaliteter. For at bankenes innretning på sine grønne lån i størst mulig grad kan tilpasses eiendomsbransjens hverdag, har Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom innledet en dialog med Finans Norge.

I et såkalt finansforum møttes nylig de største bankene og de av våre medlemmer som har signert veikartet. Møtet viste at begge sider av bordet er på god vei. Det er rimelig å anta at eiendomsaktører som ikke har vesentlige miljøkvaliteter i sine eiendommer, vil få det vanskeligere med finansiering i fremtiden. Det er enighet om å møtes igjen når det skjer noe nytt på området.

forsiden av veikartet motiv blankt hav med fjell i bakgrunnen og klar himmel
Finansnæringen kan medvirke til innovasjon og omstilling og bidra positivt til skade­­­fore­bygging knyttet til klimaendringer. Klikk på bildet og last ned veikartet til Finans Norge for å lese mer.