Newsec Basale er det 16. selskapet som formelt har signert avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.

Administrerende direktør i Newsec Basale, Hilmar Auran:

«De 10 strakstiltakene representerer mange av de muligheter og anbefalinger som Newsec Basale som forvalter bidrar med i forhold til våre kunder. Vi vil sørge for at de ambisjoner og krav som en bærekraftig forvaltning krever blir ivaretatt og utviklet innenfor de områdene som Eiendomssektorens veikart mot 2050 og strakstiltakene beskriver.»

– De 10 strakstiltakene i veikartet representerer mange av de muligheter og anbefalinger som Newsec Basale som forvalter bidrar med i forhold til våre kunder, sier administrerende direktør Hilmar Auran.