NHO-rapporten «Verden og oss» er på sett og vis næringslivets egen perspektivmelding. Den tar for seg de største megatrendene som vil påvirke verden og Norge i tiden som kommer. Rapporten baserer seg på både norske og internasjonale rapporter og undersøkelser fra forskningsmiljøer.

Les mer