Nå har NHO og NHOs landsforeninger blitt enige om seks hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet. Dette er både tiltak rettet mot myndighetene, og også tiltak næringslivet vil gjennomføre selv.