I kjølvannet av de store og til dels uventede flyktningestrømmene i fjor, ser myndigheten nå på hvordan de kan være  bedre forberedt i fall vi kommer opp i en tilsvarende situasjon senere. Det er bra. Men når myndigheten foreslår at de kan gi seg selv adgang til å rekvirere privat næringseiendom til å huse flyktninger, går de altfor langt i å gjøre det lettvint for seg selv på bekostning av enkelte private eiere. Norsk Eiendom har tatt til motmæle mot forskriftsforslaget i et høringsbrev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap datert 31.08.16. Brevet er å finne på vår hjemmeside. Thor Olaf Askjer ble intervjuet av Finansavisen om det samme temaet. Intervjuet som er gjengitt i Finansavisens eiendomsbilag 23.09.16 kan du lese her.