Norsk Eiendom gjennomfører en rekke møter med de ulike partienes sine finanspolitiske talsmenn på Stortinget. Bakgrunnen for møtene er forslag til ny Skattereform (Meld. St. 4 (2015–2016): «Bedre skatt – En skattereform for omstilling og vekst») som Stortinget skal behandle i mars.

«I møtene forklarer vi konsekvensene for eiendomsbransjen av endringene i skattesystemet. Det gjelder både de allerede gjennomføre endringene, samt de som er foreslått i Stortingsmeldingen,» sier Thor Olaf Askjer.

«Dette er komplisert materiale, så en viktig del av møtene er å bidra til en felles forståelse om hvordan vi skal beregne konsekvensene av endringene. I møtene kommer vi også med forslag til hva som kan gjøres for å rette opp noen av de uheldige konsekvensene som kan komme som følge av Stortingsmeldingen.

Det er viktig at presisere at vår bransje vil bidra til fellesskapet ved å betale skatt som alle andre næringer. Men det dette må oppfattes som forutsigbart og rettferdig,» sier Askjer.

Les forslaget til skattereformen her.