Stein Olaf Onarheim fra Norsk Eiendom var nylig hos den nye komitéen for miljø og byutvikling i Bergen. Der presenterte han hva som skal til for å få til en ansvarlig by- og stedsutvikling i byen.

Bergen står ovenfor en spennende byutvikling fremover. For å få til at denne utviklingen skjer på en god og ansvarlig måte, må det legges til rette for et godt samarbeid og tillitt mellom utbyggere, myndigheter og samfunnet for øvrig. Norsk Eiendoms medlemmer har et stort ansvar gjennom å bidra med prosjekter som er bra for byen. I møtet med komitéen presiserte Norsk Eiendom at deres medlemmer er dette ansvaret bevisst og at de ønsker å legge til rette for god dialog med myndigheter og samfunnet for øvrig.