Energi- og miljøkomiteen inviterte nylig til høring i forbindelse med deres behandling av Energimeldingen som Regjeringen la frem i slutten av april. Norsk Eiendom deltok på denne høringen på Stortinget torsdag 12.mai.

I sitt høringsinnspill påpeker Norsk Eiendom at eiendomsbransjen er en viktig bransje som har stor påvirkningskraft for å bidra til reduserte klimagassutslipp. Norsk Eiendom mener at Energimeldingen som ble lagt frem mangler tilstrekkelige mål og tiltak for bransjen fremover mot lavutslippssamfunnet.
– Vi presenterte derfor en rekke helt konkrete forslag som vi mener bør inn i Energimeldingen, sier Carl Henrik Borchsenius.

  • Her kan du lese hele høringsinnspillet til Norsk Eiendom.