De beste ønsker for julen
og det nye året.

Med takk for godt samarbeid
i det året som har gått.

Årets julegave går til UNICEF.