Vi vil styrke vår stab og søker derfor etter en fagsjef næringspolitikk

Det ligger et betydelig samfunnsansvar på vår bransje der oppgaven er å legge til rette for livskvalitet og verdiskapning. Eiendom representerer store verdier for eiere og samfunn. Bygging og vedlikehold danner grunnlag for betydelig sysselsetting i byggebransjen.

Norsk Eiendom har en aktiv rolle i utvikling av eiendomsbransjen, og arbeider for en synlig, kunnskapsbasert og seriøs bransje. Vi har mer enn 200 medlemsbedrifter, har for tiden tre ansatte og kontor i Oslo. Hvis du vil vite mer om vårt arbeid, anbefaler vi deg å lese videre her på nettsiden. Du kan f.eks. starte med Prosjekter og Publikasjoner som vil gi et godt bilde av hva vi har fått til.

Som Fagsjef næringspolitikk/kommunikasjon vil du utgjøre et betydelig bidrag i videreutviklingen av Norsk Eiendom. Vedkommende vil få en sentral rolle i eiendomsbransjen gjennom bl.a. å jobbe tett med bransjens ledersjikt og representere bransjen politisk.

Du vil ha ansvar for å:

 • sette deg inn i og være oppdatert på utviklingen i eiendomsbransjen
 • kunne gjøre egne undersøkelser, analyser og vurderinger – og derved bidra med kunnskap og innsikt i organisasjonen, på konferanser og arrangementer (egne og andres), i høringer og i den offentlige debatten.

Hovedoppgaver

 • Fange opp og videreformidle signaler som kan ha betydning for bransjen
 • Drive påvirkningsarbeid overfor myndigheter og andre relevante premissleverandører
 • Gi innspill og delta på høringer
 • Delta i eksterne prosjekter, komitéer og fora
 • Planlegge og gjennomføre interne utviklingsprosjekter
 • Holde presentasjoner i ulike fora
 • Arrangere møter og konferanser
 • Utarbeide informasjonsmateriell (publikasjoner, rapporter, artikler, web, sosiale media, etc)
 • Følge opp eksisterende medlemmer og gjennomføre tiltak for å verve nye

Vedkommende skal ta initiativ til å gjennomføre research og analyser av aktuell bransjeutvikling innenfor de områder det er naturlig at Norsk Eiendom er oppdatert på (f.eks. digitalisering).

Dette skal bl.a. bidra til at Norsk Eiendom:

 • kan være en aktiv bidragsyter til og meningsbærer for bransjen, slik at den styrker sin posisjon i markedet
 • kan engasjere seg aktivt i bransjeutviklingen
 • for øvrig kan utøve sitt virke i tråd med strategi og til enhver tid gjeldende handlingsplan.

Det vil være store muligheter for å påvirke stillingens innhold.

Utdannelse

Det er nødvendig med høyskole-/universitetsutdanning innen f.eks. samfunnsvitenskap, journalistikk/kommunikasjon/mediefag, teknisk/naturvitenskapelige områder, juridiske eller sosial-/bedriftsøkonomiske fag.

Erfaring

Aktuelle kandidater har noen års relevant arbeidserfaring og gjerne noe kunnskap om eiendom og eiendomsbransjen. I tillegg erfaring/ kunnskap om kommunikasjon og formidling på alle naturlige plattformer og arenaer.

Erfaring med kommunikasjon/markedsføring fra eiendomsmiljøer, kommunikasjonsbyrå med relevante kunder (f.eks. eiendom, interesseorganisasjoner, etc.) og næringslivsjournalistikk (herunder selvstendig bearbeiding og publisering av aktuelle saker), kan bl.a. være relevant erfaringsbakgrunn.

Aktuelle kandidater bør ha økonomi- og markedsforståelse og interesse for/ kunnskap om samfunnsutvikling og politiske prosesser.

Personlige egenskaper

Den nye medarbeideren må være nysgjerrig, helhetstenkende og med evne til å se problemstillinger fra ulike sider.

Vedkommende bør ha et sterkt ønske om å bidra, både med egne analyser og gjennom tilretteleggelse av effektive kommunikasjonsformer, slik at Norsk Eiendom blir et respektert talerør – både internt i bransjen og utad overfor næringsliv og offentlige myndigheter.

Vedkommende må kunne kommunisere troverdig, strukturert og inspirerende, både skriftlig, muntlig og gjennom presentasjoner. Det er en fordel med gode engelskkunnskaper.

Aktuelle kandidater må ha et godt humør og en fleksibel holdning, som på lik linje med de andre i teamet er innstilt på å ta i et tak der det trengs (ingen oppgave for stor, ingen for liten).

Norsk Eiendom tilbyr:

 • En sentral stilling med påvirkningsmulighet i en spennende bransje som er i sterk utvikling
 • Et interesseorganisasjon med ambisjoner og tydelige mål og handlingsplaner
 • Kompetente kolleger og et profesjonelt og engasjert styre
 • Mulighet for å være med på å utvikle et profesjonelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for å ta del i et sterkt faglig miljø og nettverk under NHO-paraplyen
 • Ordnet arbeidstid og ansettelesvilkår

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med adm. direktør Thor Olaf Askjer telefon 934 42 518, eller en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé telefon 900 71 965 eller Kristine Hedenstad telefon 938 41 211.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 10. juni 2018

Besøk oss gjerne på Facebook eller LinkedIn.