Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har levert inn et felles høringssvar til Klima- og miljødepartementet, på høringen om forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn

Vi støtter forbudet som vil gjelde fra 1. januar 2022, og mener det er riktig å varsle et forbud, slik at næringen rekker å forberede seg.

Vi mener at det i dag finnes gode alternativer til fossil mineralolje til byggvarme og at vi trenger et forbud for å få hele næringen til å stoppe bruk av fossil energi. Dette forbudet er ett av flere nødvendige tiltak for at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen og Klimameldingen.

Vi ber myndighetene vurdere støtteordninger til mindre aktører til å investere i maskiner og utstyr som går på fossilfri energi allerede nå, slik at de kan få en mer skrittvis utskifting av utstyrsparken. Det kan hjelpe særlig mindre aktører i distriktene i omstillingen.

Lenker

Flere saker

[/fusion_builder_column]