Betaler du riktig pris for bygge- og anleggsoppdragene? Og hva er kostnadstrendene?

Sammen med enkeltaktører i eiendomsbransjen har vi utviklet et konsept for innhenting og oppfølging av entreprisekostnader i forbindelse med utvikling av bolig- eller kontorbygg.

Hensikten med databasen vil være å kartlegge kostnadsutviklingen i entrepriser, basert på faktiske innrapporterte entrepriser. Videre vil den vise utvikling av byggekostnadene i kontor- og boligmarkedet over tid. Databasen vil også kunne benyttes til å sammenligne egne kostnader mot markedet.

Her kan du se programmet.

Åpning 

v/ Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

Behov og nytteverdi 

v/ Henning Hanevold, PEAB Eiendomsutvikling – Se presentasjonen

Viktigheten av gode analyseverktøy i eiendomsbransjen

v/ Nejra Macic, Prognosesenteret – Se presentasjonen

Presentasjon av databasen og veien videre

v/ Sigmund Aas, Arealstatistikk – Se presentasjonen

Spørsmål og diskusjon