Regjeringen har besluttet at den nye eierseksjonsloven skal tre i kraft fra nyttår. – Den nye loven gjør det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie. Dette skal bidra til gode og trygge bomiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Les mer