Klima- og miljødepartementet har gitt Enova i oppdrag å opprette et nullutslippsfond for næringstransport.

Minimum 1 milliard kroner skal stilles til disposisjon fram til utgangen av 2020. Pengene skal gå klimavennlige kjøretøy og fartøy i næringstransport, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

gravemaskin og lastebiler
Illustrasjon fra Enova