Norsk Eiendom har sammen med Vestfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Advokatfirma DLA Piper, Asplan Viak og Deloitte utarbeidet en ny håndbok for utbyggingsavtaler. Den nye håndboken beskriver sammenhengen mellom plannivåer og ulike gjennomføringsverktøy og beskriver hva som skal til for at vedtatte arealplaner blir realisert.

forside omslag
Klikk på bildet for å laste ned håndboken.

– Håndboken beskriver hvilke forutsetninger som må være på plass for hensiktsmessig bruk av utbyggingsavtaler. Den beskriver videre innholdet i en avtale og hva som kan og ikke kan avtales. Den beskriver også sentrale temaer som områdemodeller og håndtering av merverdiavgift, sier Carl Henrik Borchsenius, fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

Utbyggingsavtaler er en frivillig avtale mellom kommunen og utbygger knyttet til gjennomføring av vedtatte arealplaner. Gjennom inngåelse av en slik avtale med kommunen kan en utbygger oppfylle sine rekkefølgekrav i planen, og med det ha rett til å gjennomføre sitt byggeprosjekt.

– Formålet med denne håndboken er å øke kunnskapsnivået for både kommuner og utbyggere. Håndboken er skrevet av personer med erfaring fra

avtaleforhandling fra både kommunal og utbyggers side av bordet. Økt kunnskap om virkemidlene og økt fokus på gjennomførbare arealplaner er til det beste for samfunnet som helhet. Vi håper denne veilederen skal bidra til å oppnå slike konstruktive og parallelle prosesser mellom kommune og utbyggerne, sier Borchsenius.

portrett av carl henrik borchsenius
Carl Henrik Borchsenius.