Styret i Norsk Eiendom har utnevnt en ny jury til den nasjonale Cityprisen.

Maren Bjerkeng og Andreas Vaa Bermann erstatter Paul Lødøen og Nicolai Riise. Den nye juryen består dermed av Netten Østberg (leder), Roar Sandnes, Andreas Vaa Bermann, Maren Bjerkeng og Thor Olaf Askjer.

Cityprisens statutter skiller seg vesentlig ut fra de fleste andre priser. Cityprisen har følgelig fått betydelig og positiv oppmerksomhet. Dette legger et åpenbart press på juryen som skal fremheve de byggherrer og prosjekter som evner å strekke seg litt ekstra.

Det står alle fritt å foreslå kandidater til den nasjonale Cityprisen som deles ut på Citykonferansen i februar hvert år.

 

Citykonferansen logo