Leder august 2017

portrett thor olaf askjer

Den folkekjære trubaduren Henning Kvitnes hevder i en av sine viser at «Evig eies kun et dårlig rykte». Vi vet i alle fall at det tar tid å endre det ryktet vi har fått – uavhengig av om et eventuelt dårlig rykte er berettiget eller ikke.

Norsk Eiendom har derfor utviklet en verktøykasse som medlemsbedriftene kan bruke for å styrke sin posisjon. Dette gjøres ved å styrke bedriftens merkevare, øke bevisstheten om betydningen av gode strategier og styrking av bedriftens omdømme. Bransjens omdømme er ikke bare summen av den enkelte bedrifts omdømme. Fellesskapet lider ofte under hva de dårligste guttene og jentene presterer. Men vi har tro på at når de beste i klassen blir enda bedre gjennom å arbeide målrettet med sin posisjonering, vil det ikke lengre bli plass til dårlig oppførsel. Verktøykassen kan som alle andre verktøykasser tilpasses den enkeltes behov. For de selskapene som ikke har en tydelig uttrykt strategi, vil verktøykassen være til uvurderlig hjelp. Noen har kanskje en mangelfull strategi, eller det kan være på tide å revidere en utdatert strategi. For slike bedrifter vil verktøykassen både bli en inspirasjon til å foreta en revisjon, samtidig som man vil bli bragt inn i gode spor. Atter andre vil – ved å ta en titt på verktøykassen – få bekreftet at de arbeider «helt etter boken».

Verktøykassen inneholder 7 moduler:

Modul 1: Merkevare

Det ene eiendomsselskapet er til forveksling likt det andre. Hvordan kan utviklingen av selskapets merkevare gjøres? Hva skal være merkevaren, og hvordan kan den gi selskapet konkurransefortrinn?

Modul 2: Omdømmet

Alle selskaper har et omdømme, og det har betydning for utvikling og lønnsomhet. Hvordan kan man få et godt bilde av eget omdømme? Hva er de gode grepene for å styrke omdømmet og dermed egen konkurransekraft?

Modul 3: Intern kommunikasjon

«If you take care of the inside, the inside will take care of the outside», heter det. God intern kommunikasjon styrker effektivitet og kvalitet i selskapet, og det er de ansatte som er selskapets viktigste kommunikasjonsmuskel mot viktige eksterne grupper. Hva skal intern kommunikasjon handle om, og hvordan kan vi styrke den?

Modul 4: Kundedialog

Det er kundene vi lever av, og dermed er de selskapets viktigste målgruppe. Hva innebærer god kundedialog, og hvordan kan selskapet bli bedre?

Modul 5: Dialog med kommunen

Møtet mellom eiendomsselskap og kommune kan av og til være som et møte mellom Mars og Venus: To ulike verdener. Manglende forståelse og mistro er gjerne gjensidig. Likevel er god dialog med kommunale myndigheter avgjørende for å få gjennomført prosjekter på en god måte. Hvordan får vi det til?

Modul 6: Dialog med interessenter

Alt for mange prosjekter ender i konflikt med naboer, velforeninger, miljøbevegelse eller andre interessentgrupper. Manglende forebygging av konflikter eller dårlig håndtering resulterer ofte i forsinkelser, uønskede endringer i prosjektet eller økte kostnader. Hvordan kan vi unngå dette gjennom bedre dialog?

Modul 7: Mediekontakt

Det store fotavtrykket til eiendomsbransjen gjør eiendom til godt mediestoff. Men det er et toegget sverd: Det betyr både gode muligheter for å bygge merkevare og omdømme gjennom medieomtale, og det innebærer et kritisk søkelys som kan være vanskelig å håndtere. Hvordan ruste selskapet til å bygge en god posisjon i mediene?

Ta gjerne kontakt med Norsk Eiendom for mer informasjon om modulene, hvordan de best kan gjennomføres og om eventuell ekstern bistand.

Thor Olaf Askjer