Bakgrunn

Kravspesifikasjonen for et utleieobjekt beskriver funksjonene og kvalitetene som skal inngå i leieobjektet. Den skal sikre at leietaker får et hensiktsmessig leieobjekt. Samtidig er den et grunnlag for å sikre at objektet er miljøeffektivt og bærekraftige over tid. Kravspesifikasjoner i dagens marked er ofte en barriere for miljøeffektive lokaler fordi de baserer seg på en mal som ble utformet før dagens store miljøfokus. Videre er dagens kravspesifikasjoner i stor grad knyttet opp til spesifikke løsninger, produkter og materialer og i mindre grad funksjonsbasert som bidrar til innovative løsninger.

Mål

Utarbeide bransjenormer som svarer på dagens krav og forventninger. Det er tenkt
3 typer kravspesifikasjoner:

  • Små leieobjekter – kontrakt uten profesjonell bistand
  • Større leieobjekter – rehabilitering-kontrakt med innleiemegler
  • Større leieobjekter – nybygg-kontrakt med innleiemegler

Kravspesifikasjonene vil se på målformuleringer, aktuelle og hensiktsmessige temaområder, sammenhengen mellom inneklimakrav og energieffektivisering og sammenhengen mellom krav til ombygging og god ressursutnyttelse.

Det vil også bli utarbeidet en opplæringspakke for næringsmeglerne så de er bedre rustet til å ha en dialog med leietakere om miljøkrav.

Deltakere

  • Grønn Byggallianse (prosjektledelse)
  • Norsk Eiendom
  • Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund
  • Enova
  • NGBC

Fremdrift

De nye kravspesifikasjonene ble lansert ved høstkonferansen til Forum for næringsmeglere 1. september. Dagen etter ble kravspesifikasjonene og veileder utførlig presentert ved et åpent møte i Næringslivets hus. Her kan du se foredragene fra møtet.